Demo inplannen? of
YouTube Twitter LinkedIn Facebook
Menu

Integrated Learning Office 2019

Integrated Learning

Introductie

Werkt jouw organisatie al met Office 2019 maar weet je niet of jij en je medewerkers wel de kennis in huis hebben om optimaal gebruik te kunnen maken van de Office-applicaties? Met ons leerarrangement Integrated Learning Office 2019 maken jij en jouw medewerkers kennis met de Office-applicaties Word, Excel, Outlook en PowerPoint. Na het volgen van de training kunnen jullie de opgedane kennis in de praktijk toepassen en kunnen jullie effectiever en efficiënter werken met Office 2019.

Integrated Learning Office 2019 is gebaseerd op het Integrated Learning leerconcept. Het toepassen van dit unieke leerconcept zorgt er niet alleen voor dat er gericht kan worden geleerd, maar ook dat het cursusmateriaal voor meerdere trainingsvormen kan worden gebruikt. Het maakt niet uit welke trainingsvorm de medewerker kiest: doordat de inhoud gelijk blijft leert iedereen altijd hetzelfde. Hierdoor kan iedere medewerker relevante kennis opdoen in de leerstijl die bij hem of haar past.

Maakt je organisatie gebruik van Integrated Learning Office 2019, dan krijgen jij en jouw medewerkers toegang tot een omgeving met daarin verschillende nulmetingen en theoriemodules.

Nulmetingen
Door de training te starten met de nulmetingen wordt inzichtelijk gemaakt wat het huidige kennis- en vaardigheidsniveau van de medewerkers is. De resultaten van de nulmeting leiden tot een geautomatiseerd individueel opleidingsadvies dat aan iedere medewerker precies toont welke onderdelen hij of zij nog kan verbeteren. Vanuit het opleidingsadvies kunnen medewerkers direct en gericht de benodigde kennis opdoen in de theoriemodules. Zo leren zij alleen wat écht nodig is!

Theoriemodules
Aan de hand van verschillende werkvormen zoals instructievideo's, interactieve simulaties en opdrachten kunnen medewerkers leren in de theoriemodules. De theoriemodules kunnen gericht worden geraadpleegd door middel van het geautomatiseerde individuele opleidingsadvies, maar het is ook mogelijk om de theoriemodules in hun geheel te doorlopen. Hierbij kan de medewerker zelf kiezen in welke volgorde hij of zij dat doet: de medewerker kan in de theoriemodules vrij navigeren.

Integrated Learning

Wil je meer weten over het Integrated Learning leerconcept? Lees verder op deze pagina.

Trainingsvormen
Het 'Integrated Learning Office 2019' pakket is geschikt voor de volgende trainingsvormen:

Werkvormen

Het cursusmateriaal van Integrated Learning Office 2019 kan voor diverse trainingsvormen zoals klassikale trainingen, een-op-een trainingen en zelfstudie (e-Learning) gebruikt worden. Ongeacht de trainingsvorm blijft de inhoud van het cursusmateriaal altijd gelijk. Het cursusmateriaal bestaat uit de volgende werkvormen:

 • Instructievideo
  Elk losstaand onderwerp wordt middels een instructievideo met voice-over behandeld.
 • Interactieve Simulatie
  De behandelde onderwerpen uit de instructievideo kunnen zelfstandig worden uitgevoerd door een simulatie te doorlopen.
 • Opdracht
  De deelnemers kunnen vervolgens door middel van (praktijk)opdrachten aantonen dat ze in staat zijn om de geleerde theorie in de praktijk toe te passen. Als de opdracht door de deelnemer is uitgevoerd, kan er een video worden bekeken die alle handelingen uit de opdracht laat zien. De deelnemers komen op deze manier te weten of ze de opdracht goed hebben uitgevoerd.
 • Opdrachtenboekje met oefenbestanden
  Voor extra verdieping kan er een opdrachtenboekje met oefenbestanden worden gedownload. Het opdrachtenboekje is ook erg geschikt voor het maken van aanvullende opdrachten tijdens een klassikale training.
 • Naslagwerk/ documentatie
  Onder documentatie kunnen de deelnemers alle digitale materialen vinden over het betreffende onderwerp. Standaard wordt elk onderwerp compleet gemaakt met een naslagwerk welke tevens als klassikaal cursusmateriaal kan worden gebruikt.

Inhoud

In Integrated Learning Office 2019 komen meerdere onderdelen aan bod. In ieder onderdeel worden specifieke onderwerpen behandeld.

Word
Het cursusmateriaal van Word 2019 behandelt de onderdelen Basisopmaak, Kop- en voetteksten, Werken met afbeeldingen, Werken met tabellen, Opmaak van grote documenten en Afdrukken. Door het doorlopen van de module leer je onder andere meer over het invoegen van grafische elementen.

Excel
Het cursusmateriaal van Excel 2019 behandelt de onderdelen Bestandsbeheer, Invoer van gegevens, Opmaak van een werkblad, Berekeningen maken, Grafieken maken en bewerken, Gegevens afdrukken, Werken met grote lijsten, Maken van draaitabellen, Bewerken van draaitabellen, De functie ALS, De functie ALS.VOORWAARDEN, Verticaal zoeken en Beveiliging. Je leert onder andere meer over de nieuwe onderwerpen Kaartgrafieken en Functie ALS.VOORWAARDEN.

PowerPoint
Het cursusmateriaal van PowerPoint 2019 behandelt de onderdelen Basisvaardigheden, Invoer en opmaak en Animaties. Doorloop je de module PowerPoint, dan maak je ook kennis met de gloednieuwe functionaliteiten Zoom en Morphing.

Outlook
Het cursusmateriaal van Outlook 2019 gaat dieper in op de onderdelen E-mail, Agenda, Contactpersonen en Afwezigheid instellen. Niet alleen leer je hoe je e-mailberichten kunt maken en verzenden en je een agenda kunt beheren, ook leer je meer over het onderscheid tussen Contactpersonen en Groep contactpersonen.

Ben je benieuwd naar de gedetailleerde inhoud van de modules? Download dan het inhoudsdocument voor meer informatie.

Demo

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je een indruk krijgen van Integrated Learning Office 2019? Doe dan een korte demo.


Doe de demo

Integrated Learning Office 2019 portal

Integrated Learning Office 2019 bestellen

v.a. € 11,70
per persoon
Prijzen
Extra small (40-100 users): € 4.500,00
Small (101-250 users): € 9.900,00
Medium (251-750 users): € 14.250,00
Large (751-1500 users): € 17.500,00
Voor organisaties met meer dan 1500 gebruikers geldt een toeslag van € 12,00 per gebruiker.

Minder dan 40 deelnemers?
Dit leerarrangement is ook als individuele licentie beschikbaar. Ga naar het product.
Wat is het verschil?
Verplicht veld