Demo inplannen? of
YouTube Twitter LinkedIn Facebook
Menu

Online training AVG / GDPR

Binnen organisaties werken medewerkers met (gevoelige) informatie en gegevens en is het noodzakelijk dat privacygevoelige informatie binnen de muren van het bedrijf blijft. Het ergste dat kan gebeuren is het ontstaan van een datalek en dat gegevens op straat komen te liggen. Helaas is een datalek zo gebeurd. De meeste datalekken binnen organisaties worden vaak door eigen medewerkers veroorzaakt. Enerzijds door het ontbreken van een veilige ICT-omgeving, anderzijds door het gebrek aan kennis met betrekking tot informatiebeveiliging.

Voor organisaties is het van belang om datalekken te voorkomen. Hoe organisaties informatie en privacy moeten beschermen is vastgelegd in verschillende wetten en verdragen. Op 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), in het Engels GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, van kracht gegaan. Dit houdt in dat in de hele Europese Unie één privacyregeling van toepassing is. Voor organisaties betekent dit dat zij aan meer regels moeten voldoen om de AVG / GDPR te handhaven.

Online training AVG / GDPR geaccrediteerd

Accreditatie AVG GDPR

Vooral medewerkers spelen een belangrijke rol in het beveiligen van gevoelige informatie. Het vergroten van het kennisniveau van medewerkers kan bijdragen aan het voorkomen van datalekken. Een laagdrempelige manier om de kennis van medewerkers te testen en te verbeteren is door het volgen van een online training gericht op de AVG / GDPR.

Om medewerkers bewust te maken van de wettelijke verplichtingen bieden wij in samenwerking met Audittrail verschillende online trainingen aan waarin organisaties in één portal toegang hebben tot een educatieve game, een nulmeting, een theoriemodule en een toets.

De online training gericht op de AVG / GDPR 'Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche' is door KNMG geaccrediteerd voor alle artsen in Nederland (ABAN). Het volgen van de online training levert 3 accreditatiepunten op. Voor het verstrekken van de accreditatie is onder andere gekeken naar de relevantie van het lesprogramma, de deskundigheid bevorderende activiteit en de didactische kwaliteit. De online trainingen zijn in te zetten voor zowel zelfstudie, klassikale trainingen en een-op-een trainingen.

Online training 'Bescherming van informatie en privacy'

Door het volgen van de online AVG / GDPR training wordt geleerd wat gevoelige en bijzondere persoonsgegevens zijn, hoe de gegevens veilig bewaard kunnen worden en wat er gedaan moet worden als de gegevens in handen vallen van partijen die geen toegang tot deze gegevens mogen hebben. Op deze manier wordt niet alleen de huidige kennisniveau van de medewerkers getest, maar leren medewerkers ook risico's herkennen en hoe zij zelf informatie en persoonsgegevens zo goed mogelijk kunnen beveiligen.

Naast een zorg specifiek leerarrangement wordt de online AVG / GDPR training ook aangeboden in een variant voor woningbouwcorporaties en is er een algemeen leerarrangement. Wil je meer informatie over de verschillende online trainingen? Klik dan op één van de arrangementen en vraag een gratis demo aan.

Voordelen online training 'Bescherming van informatie en privacy':

  • De online training bevat een nulmeting met opleidingsadvies, zodat er gericht kan worden geleerd
  • Door middel van een toets kan de bekwaamheid van de deelnemers worden aangetoond
  • De inhoud kan inhoudelijk en qua vormgeving op maat worden aangepast
  • De content wordt automatisch en doorlopend aangepast
  • Een browser en internetverbinding zijn voldoende om deel te nemen aan de online training. Er is geen installatie nodig.