Demo inplannen? of
Menu
Integrated Learning Integrated Learning

Integrated Learning

Het cursusmateriaal dat Aegolius aanbiedt is het volgens het Integrated Learning concept ontwikkeld.
Integrated Learning maakt het mogelijk het cursusmateriaal voor zowel klassikale trainingen, een-op-een trainingen als voor zelfstudie (e-learning) te gebruiken. Het aanschaffen van additionele cursusmaterialen, zoals boeken, zijn hierdoor overbodig. Het cursusmateriaal is compleet en wordt doorlopend geactualiseerd.

Het Integrated Learning model past praktisch meerdere didactische leerstrategieën toe. Via Integrated Learning wordt een goede leeromgeving geschapen, het begrip ontwikkeld en kennis uitgebreid en toegepast. De nulmeting helpt de deelnemer voorkennis te activeren en doelen te stellen. Door via een geautomatiseerd opleidingsadvies aan te geven welke onderdelen nog kunnen worden verbeterd kan efficiënt en effectief worden geleerd in de vorm die aansluit bij de deelnemer en/of organisatie. Door aan het einde het leermoment met een toets af te sluiten geeft een certificaat bij het halen van de leerdoelen erkenning.
De leerobrengst zal o.a. gemaximaliseerd worden omdat de inhoud is afgestemd op het niveau van de deelnemer en daardoor relevant is.

Leren vanuit één portal

In één portal vindt u verschillende nulmetingen en e-learningmodules. Met behulp van een nulmeting wordt het kennis- en vaardigheidsniveau van uw medewerkers vastgesteld. Op basis van de resultaten uit de nulmeting krijgen uw medewerkers automatisch een persoonlijk opleidingsadvies. Vanuit dit advies kunnen uw medewerkers gericht leren doordat ze direct naar het betreffende onderdeel in de e-learningmodule kunnen gaan.

E-Learning

Het is ook mogelijk om de e-learningmodules in zijn geheel, zonder het maken van een nulmeting, te doorlopen. Het cursusmateriaal is op een leuke en prettige manier eigen te maken, doordat er geleerd kan worden aan de hand van instructievideo's, interactieve simulaties, het maken van opdrachten en tot slot kan er digitaal naslagwerk worden gedownload.

Klassikale cursusmaterialen

Van alle behandelde onderwerpen zijn opdrachten met bijbehorende oefenbestanden aanwezig. De oefeningen worden tijdens de klassikale training gebruikt maar kunnen ook naderhand door de deelnemers zelf worden gebruikt. De oefeningen zijn gerangschikt op moeilijkheidsgraad zodat er afhankelijk van het niveau voor elke deelnemer relevante oefeningen zijn en er voldoende ruimte is voor verdieping en verfijning. Naast een opdrachtenboekje worden alle behandelde onderwerpen stap voor stap beschreven en aan het einde van elk onderwerp in aangeboden.


Voordeel Integrated Learning

Het voordeel van Integrated Learning is dat het de voordelen van klassikale training en e-learning combineert. Het Integrated learning materiaal is mutifunctioneel inzetbaar. Ongeacht de opleidingsvorm krijgen alle deelnemers dezelfde stof aangeboden en is er in lijn met de stof altijd een toets beschikbaar zodat de deelnemer of organisatie altijd kan vaststellen of de gestelde leerdoelen zijn gehaald. Dit vergroot de kans voor het behalen van de individuele en/of organisatie leerdoelstellingen.