Demo inplannen? of
YouTube Twitter LinkedIn Facebook
Menu
Integrated Learning Integrated Learning

Integrated Learning

Het cursusmateriaal dat Aegolius aanbiedt is volgens het Integrated Learning leerconcept ontwikkeld.

Integrated Learning maakt het mogelijk het cursusmateriaal voor zowel klassikale trainingen, een-op-een trainingen als voor zelfstudie (e-Learning) te gebruiken. Het aanschaffen van additionele cursusmaterialen, zoals boeken, is hierdoor overbodig. Het cursusmateriaal is compleet en wordt doorlopend geactualiseerd.

Het Integrated Learning model past praktisch meerdere didactische leerstrategieën toe. Via Integrated Learning wordt een goede leeromgeving geschapen, het begrip ontwikkeld en kennis uitgebreid en toegepast. De nulmeting helpt de deelnemer voorkennis te activeren en doelen te stellen. Door via een geautomatiseerd individueel opleidingsadvies aan te geven welke onderdelen nog kunnen worden verbeterd kan efficiënt en effectief worden geleerd in de vorm die aansluit bij de deelnemer en/of de organisatie. Door aan het einde het leermoment met een toets af te sluiten geeft een certificaat bij het halen van de leerdoelen erkenning.
Doordat de inhoud is afgestemd op het niveau van de deelnemer en dus relevant is, zal de leeropbrengst gemaximaliseerd worden.

Leren vanuit één portal

In één portal vind je verschillende nulmetingen en e-Learningmodules. Met behulp van een nulmeting wordt het kennis- en vaardigheidsniveau van de medewerkers vastgesteld. Op basis van de resultaten uit de nulmeting krijgen de medewerkers automatisch een persoonlijk opleidingsadvies. Vanuit dit advies kunnen zij gericht leren doordat ze direct naar het betreffende onderdeel in de e-Learningmodule kunnen gaan.

e-Learning

Het is ook mogelijk om de e-Learningmodules van het leerarrangement in willekeurige volgorde, volledig en zonder het maken van een nulmeting te doorlopen. De onderwerpen uit het cursusmateriaal zijn op een leuke en prettige manier eigen te maken doordat er geleerd kan worden aan de hand van verschillende, interactieve werkvormen zoals instructievideo's, interactieve simulaties, opdrachten en digitaal naslagwerk.

Klassikale cursusmaterialen

Van alle behandelde onderwerpen zijn opdrachten met bijbehorende oefenbestanden aanwezig. De oefeningen worden tijdens de klassikale training gebruikt maar kunnen ook naderhand door de deelnemers zelf worden gebruikt. De oefeningen zijn gerangschikt op moeilijkheidsgraad zodat er afhankelijk van het niveau voor elke deelnemer relevante oefeningen zijn en er voldoende ruimte is voor verdieping en verfijning. Naast een opdrachtenboekje worden alle behandelde onderwerpen stap voor stap beschreven en aan het einde van elk onderwerp aangeboden.


PDF documentatieDocumentatie PowerPoint 2016


Voordeel Integrated Learning

Het voordeel van Integrated Learning is dat het de voordelen van klassikale training en e-Learning combineert. Het Integrated Learning materiaal is multifunctioneel inzetbaar. Ongeacht de trainingsvorm krijgen alle deelnemers dezelfde stof aangeboden en is er in lijn met de stof altijd een toets beschikbaar zodat de deelnemer of organisatie altijd kan vaststellen of de gestelde leerdoelen zijn gehaald. Dit vergroot de kans op het behalen van de individuele en/of organisatie leerdoelstellingen.